Lekarze w fartuchach

Oferta

POZ to termin oznaczający świadczenie usług zdrowotnych w miejscu zamieszkania. To pacjent wybiera lekarza rodzinnego, podobnie jak pielęgniarkę oraz położna, a wybór swój zmienić może dwa razy w roku. Świadczenia oferowane przez lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej regulowane są ściśle przez rozporządzenie Ministra Zdrowia, a w ich zakres wchodzą usługi, takie jak:

  • profilaktyka chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
  • świadczenia z zakresu profilaktyki chorób układu krążenia,
  • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym kierowanie na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
  • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym oraz w domu pacjenta,
  • orzekanie o stanie zdrowia pacjenta,
  • kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne,
  • kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe,
  • wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

Lekarz rodzinny może wypisać pacjentowi skierowanie badania niezbędne do postawienia diagnozy na przykład laboratoryjne badanie krwi, badanie kału, badanie moczu, a także badania RTG, badanie USG np. jamy brzusznej.

Lekarz z dokumentami